Oznámení o vydání nového čísla Časopisu zdravotnického práva a bioetiky

Vážení kolegové, dovoluji si Vás upozornit, že právě vyšlo nejnovější číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky  a je přístupné na http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal. Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.   Příjemné počtení.

Read full story 0 Comments

Systémová řešení ve zdravotnictví jsou vskutku v nedohlednu…

Již dlouhou dobu se řeší novela zákona  č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. V rámci projednávání této novely přišel zdravotní výbor Poslanecké sněmovny ve spolupráci s MZ se vskutku originálním nápadem, jak vyřešit nedostatek lékařů v nemocnicích. Povolat kolegy z ambulancí…. […]

Read full story 0 Comments

Vydání nové knihy: Princip dvojího účinku

Tento týden vychází v nakladatelství Academia kniha Princip dvojího účinku. Zabíjení v mezích morálky. Knihu bude možné zakoupit v knihkupectvích Academia či na www.academia.cz.

Read full story 0 Comments

Vydání nové knihy – Kauzalita v civilním právu

Minulý týden vyšla v edici Kabinetu zdravotnického práva  a bioetiky nová kniha – Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory. V příloze přikládám text nové e-knihy a přikládám stručnou anotaci. Kauzalita v civilním právu [PDF] DOLEŽAL, Adam – DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory. Praha: Ústav státu a práva […]

Read full story 0 Comments

Nejvyšší soud a domácí porody

Relativně nedávno vydal Nejvyšší soud dvě zajímavá rozhodnutí  (sp. zn.  30 Cdo 3598/2014 a 30 Cdo 5027/2014 z 15. 6. 2016) ve věcech, které se týkaly domácích porodů. V principu se nejednalo o rozhodnutí, která by se sama zabývala případy domácích porodů, ale o případy, kdy si žalobkyně stěžovaly na to, že stát nepřijal patřičnou legislativu ve […]

Read full story 0 Comments

Stanovisko MZ k otázce vydání placenty na žádost rodičky

Dovoluji si zveřejnit stanovisko MZ k doposud sporné otázce vydávání placenty rodičce. Stanovisko naleznete v příloze. Stanovisko k otázce vydání placenty na žádost rodičky [PDF]

Read full story 0 Comments

První vyjádření ÚSP k návrhu zákona o důstojné smrti

První tiskové vyjádření pracovníků Ústavu státu a práva AV ČR v. v. i. k poslaneckému návrhu zákona o důstojné smrti je ke stažení zde.

Read full story 0 Comments

Pozvánka na workshop

Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás pozvali na tématický odborný workshop: „Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení“ který se koná dne 10.6. 2016 od 10, 00 h na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Veveří 70. Workshop je pořádán ve spolupráci s Nejvyšším soudem a Ústavem státu a práva AV ČR. Bližší informace o programu […]

Read full story 0 Comments

Je návrh zákona o důstojné smrti důstojný?

V následujícím příspěvku předkládám text kolegyně Heleny Krejčíkové, které děkuji za jeho zaslání.   Je návrh zákona o důstojné smrti důstojný? Helena Krejčíková Disclaimer namísto úvodu Autorka tohoto textu je konzultantkou České společnosti paliativní medicíny. Paliativní medicína je často stavěna k euthanasii do kontrapozice s tím, že poskytování kvalitní paliativní péče vyřeší veškeré volání pacientů po […]

Read full story 0 Comments

Stanovisko k návrhu zákona o důstojné smrti

Stanovisko Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky ÚSP AV ČR, v. v. i. k poslaneckému návrhu zákona o důstojné smrti. Eutanazie – v doslovném překladu z řečtiny „dobrá smrt“ – představuje jedno z nejbouřlivěji diskutovaných témat současné aplikované etiky. V některých zemích světa – Holandsko či Belgie – je eutanazie, úmyslné usmrcení trpícího pacienta lékařem na základě pacientovy autonomní a […]

Read full story 7 Comments

Jiné mysli, jiná vědomí

26. 5. 2016 se v Praze uskutečnila konference s názvem Milujeme kočky, jíme krávy: etika a práva zvířat, kterou uspořádal Ústav státu a práva AV ČR v. v. i. a Filosofický ústav AV ČR v. v. i. v rámci programu AV21 Současná etika. Postupně zde budeme zveřejňovat záznamy z konference. Jako první můžete zhlédnout příspěvek […]

Read full story 0 Comments