Homeopatie pohledem objevitelského práva

By | 22.2.2017

Úvodem V českých právních kruzích bývá v poslední době věnována dílčí pozornost právním otázkám homeopatie. Souvisí to s některými správními řízeními ve věcech neoprávěnéného poskytování zdravotních služeb homeopaty nelékaři. Blíže např. zde: Nelékařská homeopatie před soudem. Všeobecně víme, že diagnostické a léčebné postupy homeopatické mají v pacientské i lékařské veřejnosti své příznivce, praktiky i odpůrce,… Read More »

Hédonismus a slast

By | 19.2.2017

Hédonismus představuje teorii welfare (dobrého života), podle které je jedinou niternou pozitivní prudenciální hodnotou slast, zatímco jedinou negativní niternou prudenciální hodnotou je bolest. Pokud život osoby S obsahuje pozitivní balanci slasti a bolesti (= více slasti), je život S dobrý, pokud se tato pozitivní balance zvyšuje, život S se zlepšuje, pokud je balance slasti a bolesti… Read More »

Jedna poznámka k odpovědnosti za újmu způsobenou povinným očkováním

By | 17.2.2017

V návaznosti na poslední příspěvek Tomáše Doležala níže, jenž se týká rozhodnutí britského soudu, kterým soud nařídil proti vůli matky povinnost nechat naočkovat své dítě, si dovolím uvést poznámku týkající se určení subjektu odpovědného za újmu způsobenou povinným očkováním provedeným lege artis v České republice. Za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 (dále jen jako „OZ 1964“) platilo… Read More »

Britský soud rozhodl o očkování dítěte proti vůli matky

By | 16.2.2017

V souvislosti s nedávnými rozhodnutími českých soudů je vhodné upozornit i na rozhodnutí londýnského  soudu, který nařídil očkování dítěte proti vůli matky s odůvodněním, že „neočkovat v tomto případě by bylo v rozporu s nejlepším zájmem dítěte“. Přes odpor matky, která se dovolávala negativních zkušeností z očkování předcházejícího dítěte, rozhodl soud, že rizika, která neočkovanému… Read More »

Call for papers

By | 14.2.2017

FREE WILL AND MORAL AND LEGAL RESPONSIBILITY Institute of State and Law, the Czech Academy of Sciences, Prague, the Czech Republic 24 May, 2017 A joint workshop of the Institute of State and Law, and the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences on the interface between metaphysics and legal theory. We invite… Read More »

Nelékařská homeopatie před soudem

By | 12.2.2017

Úvodem Čas od času se stává, že některý krajský úřad administrativně potrestá neoprávněné poskytování zdravotních služeb nemalou pokutou. Někdy může jít o případy hraniční, jako je tomu u homeopatie praktikované nelékařskými odborníky na homeopatii. V nedávné době Krajský soud v Brně ve správním soudnictví zrušil rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví v jednom takovém případě a vrátil věc… Read More »

Seminář Antroposofická medicína a právo

By | 10.2.2017

Sdružení pro antroposofickou medicínu pořádá odborný seminář na téma Antroposofická medicína a právo. Vzdělávací akce se koná ve středu 8. března 2017 od 14.00 do 18.30 hodin v Praze v ateliéru Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7. Seminář vede autor této informace. Antroposofická medicína patří mezi tradiční evropská lékařství. Praktikována je i u nás.… Read More »

Snížení limitů doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely

By | 10.2.2017

Koncem ledna letošního roku vláda na své schůzi schválila mimo Plán legislativních prací návrh novely ustanovení § 16b zákona o veřejném zdravotním pojištění, jenž má za cíl snížit limity doplatků za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely u zranitelných skupin obyvatelstva. Účinnost novely se navrhuje na 1.… Read More »

Autonomní auta a etika

By | 6.2.2017

Zatímco v celé evoluční historii člověka byla příčinou náhlého a neočekávaného konce lidského života divoká příroda nebo ruka (často třímající vhodný vražedný nástroj) divokého soukmenovce či člena jiného kmene, dnes této statistice nevedou úmrtí způsobená válkami, teroristy nebo pracovními úrazy, nýbrž – autonehody. A příčinou autonehody je nejčastěji řidič. Řidič, který jede příliš riskantně, který… Read More »