Nejvyšší soud a domácí porody

Relativně nedávno vydal Nejvyšší soud dvě zajímavá rozhodnutí  (sp. zn.  30 Cdo 3598/2014 a 30 Cdo 5027/2014 z 15. 6. 2016) ve věcech, které se týkaly domácích porodů. V principu se nejednalo o rozhodnutí, která by se sama zabývala případy domácích porodů, ale o případy, kdy si žalobkyně stěžovaly na to, že stát nepřijal patřičnou legislativu ve […]

Read full story 0 Comments

Stanovisko MZ k otázce vydání placenty na žádost rodičky

Dovoluji si zveřejnit stanovisko MZ k doposud sporné otázce vydávání placenty rodičce. Stanovisko naleznete v příloze. Stanovisko k otázce vydání placenty na žádost rodičky

Read full story 0 Comments

První vyjádření ÚSP k návrhu zákona o důstojné smrti

První tiskové vyjádření pracovníků Ústavu státu a práva AV ČR v. v. i. k poslaneckému návrhu zákona o důstojné smrti je ke stažení zde.

Read full story 0 Comments

Pozvánka na workshop

Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás pozvali na tématický odborný workshop: „Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení“ který se koná dne 10.6. 2016 od 10, 00 h na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Veveří 70. Workshop je pořádán ve spolupráci s Nejvyšším soudem a Ústavem státu a práva AV ČR. Bližší informace o programu […]

Read full story 0 Comments

Je návrh zákona o důstojné smrti důstojný?

V následujícím příspěvku předkládám text kolegyně Heleny Krejčíkové, které děkuji za jeho zaslání.   Je návrh zákona o důstojné smrti důstojný? Helena Krejčíková Disclaimer namísto úvodu Autorka tohoto textu je konzultantkou České společnosti paliativní medicíny. Paliativní medicína je často stavěna k euthanasii do kontrapozice s tím, že poskytování kvalitní paliativní péče vyřeší veškeré volání pacientů po […]

Read full story 0 Comments

Stanovisko k návrhu zákona o důstojné smrti

Stanovisko Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky ÚSP AV ČR, v. v. i. k poslaneckému návrhu zákona o důstojné smrti. Eutanazie – v doslovném překladu z řečtiny „dobrá smrt“ – představuje jedno z nejbouřlivěji diskutovaných témat současné aplikované etiky. V některých zemích světa – Holandsko či Belgie – je eutanazie, úmyslné usmrcení trpícího pacienta lékařem na základě pacientovy autonomní a […]

Read full story 4 Comments

Jiné mysli, jiná vědomí

26. 5. 2016 se v Praze uskutečnila konference s názvem Milujeme kočky, jíme krávy: etika a práva zvířat, kterou uspořádal Ústav státu a práva AV ČR v. v. i. a Filosofický ústav AV ČR v. v. i. v rámci programu AV21 Současná etika. Postupně zde budeme zveřejňovat záznamy z konference. Jako první můžete zhlédnout příspěvek […]

Read full story 0 Comments

Nejvyšší soud ČR k hodnocení postupu lege artis

Relativně nedávno se Nejvyšší soud ČR vyjádřil v rozhodnutí č.j. 25 Cdo 878/2014 k povaze hodnocení postupu lege artis. Z rozhodnutí vybírám zajímavé pasáže, které se týkají právě hodnocení postupu lege artis: K pojmu lege artis a vitium artis Ohledně pojmu „vitium artis“ je třeba připomenout rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2012, sp. zn. 25 […]

Read full story 1 Comment

Pyrrhovo vítězství konsekvencialismu

  Jedna z klasických námitek proti konsekvencialismu tvrdí, že tento druh etické teorie je příliš náročný v tom smyslu, že po nás požaduje příliš: pokud je konsekvencialismus pravdivý, potom náš čas, naše plány, naše dobra, nejsou v konečném důsledku naše, jak říká americký filosof Shelly Kagan. Čí tedy jsou? Dobra, k němuž naše jednání může vést. Nemohu tvrdit, že […]

Read full story 0 Comments

Rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice pracovně-lékařských posudků a skončení pracovního poměru výpovědí

Nejvyšší soud ČR relativně nedávno na svých stránkách uveřejnil rozhodnutí 21 Cdo 1804/2015, ve kterém se vyjadřuje k doposud sporné a relativně často diskutované problematice povahy lékařských posudků posuzujících zdravotní způsobilost zaměstnanců k výkonu práce a závaznost těchto posudků pro  případné řízení o neplatnosti výpovědi. NS konstatoval: „Důvodem k výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § […]

Read full story 0 Comments