Výrobky se zdravotními účinky

     I. Úvodem Nejen ve zdravotních službách, ale i v přírodním léčitelství či výživovém poradenství se setkáváme s celou řadů právních druhů výrobků se zdravotními účinky. Kupříkladu největší český lékárenský obchodní řetězec Dr. Max nabízí na trhu některé látky z tradiční čínské medicíny, např. z pivoňky čínské aj., v právní podobě doplňků stravy podle […]

Read full story 1 Comment

Program workshopu – Povinné očkování a odpovědnost

Workshop  se uskuteční v hlavní budově Akademie Věd ČR, v.v.i., Národní 3, Praha 1, místnost č. 205 . Program: Povinné očkování: střet welfare a autonomie; David Černý Vybrané etické aspekty povinného očkování; Adam Doležal Odškodnění nežádoucích účinků očkování státem v současné právní úpravě ČR; Zuzana Candigliota Ústavněprávní aspekty povinného očkování; Jan Kratochvíl Několik slov o […]

Read full story 0 Comments

Axiologická asymetrie a antinatalismus

Antinatalismus v podání jihoafrického filosofa Davida Benatara tvrdí, že (zaměřme se pouze na lidi) přivést na svět nového člověka nutně zahrnuje újmu. Tato újma je navíc natolik velká, že nemůže být žádným způsobem ospravedlněna. Závěr: plodit potomky je nesprávné a jedinou morálně přípustnou volbou je pro nás lidi poklidně vymřít. Benatarův filantropický argument se skládá ze svou […]

Read full story 0 Comments

Zdravotní služby a placebo: porozumění, nebo zamlžení problému?

Pražský právnický elektronický časopis Všehrd, vydávaný právnickým spolkem téhož jména, přinesl na pokračování ve dnech 21. 11. a 28. 11. 2016 článek autora této aktuality, nazvaný Zdravotní služby a placebo: porozumění, nebo zamlžení problému? Zde: http://casopis.vsehrd.cz/2016/11/zdravotni-sluzby-a-placebo-porozumeni-nebo-zamlzeni-problemu-cast-i/ a zde: http://casopis.vsehrd.cz/2016/11/zdravotni-sluzby-a-placebo-porozumeni-nebo-zamlzeni-problemu-cast-ii/ Právní závěr zní tak, že placebo patří do zdravotního a farmakologického výzkumu jako běžná a výzkumně […]

Read full story 1 Comment

Máš právo léčit se, jak chceš

Sobotní vydání Lidových novin ze dne 24. září 2016 přineslo rozsáhlou, dvoustránkovou, esej z pera autora této „pozdní“ aktuality. Stať nese název Máš právo léčit se, jak chceš. Esej vyšla v novinové příloze Orientace, na stranách VI (24) – VII (25). Redakce Lidových novin opatřila článek velkou barevnou fotografií ze známého Friedkinova filmu Vymítač ďábla […]

Read full story 1 Comment

Nová definice neplodnosti?

Minulý týden publikovala některá zahraniční média zprávu o tom, že WHO přehodnocuje dosavadní definici neplodnosti  založenou na medicínských aspektech, na definici sociální. Neplodným tedy pro příště nebude ten, kdo nemůže otěhotnět, ale ten kdo by chtěl potomka   a nemůže najít partnera. Jak uvádí Dr. Adamson, jeden z autorů nové definice, jedná se o fundamentální změnu v […]

Read full story 0 Comments

Evidence-based medicine?

     I. Úvodem Ve zdravotnictví slýcháme slova evidence-based medicine. Dokonce jen v podobě zmezinárodnělé anglické zkratky EBM. Výraz pronikl i do jiných oborů. Sám jsem například nedávno použil výraz „právní věda založená na důkazech“. Rozuměno ve smyslu vědeckých závěrů na základě přezkoumatelné právní argumentace vycházející z právní metodologie. Evidence-based medicine není pojmem právním. Jedná se […]

Read full story 1 Comment

Rozhodnutí NSS ve věci povinného očkování

V minulých dnech proběhla v médiích zpráva o rozhodnutí NSS ve věci povinného očkování. Text zmiňovaného rozhodnutí přikládám. Jedná se o rozhodnutí č.j. 4 As 114/2016. Obecně řečeno lze konstatovat, že se NSS v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu  sp.zn. I. ÚS 1253/14 (jehož text jsem kritizoval zde ) pustil na tenký led, kdy dochází k […]

Read full story 0 Comments

Program workshopu Kauzalita v právu

Vážení, v příloze naleznete program workshopu Kauzalita v právu, konaném dne 1.12. na Ústavu státu a práva AV ČR.   program-workshopu-medicinskeho-prava_2016_final

Read full story 0 Comments

Úvaha k rozhodnutí ESLP ve věci Dubská a Krejzová

Minulý týden rozhodl velký senát  ESLP ve velmi diskutované kauze domácích porodů -ve věci Dubská a Krejzová proti ČR. Rozhodnutí jsem ihned přečetl a dá se říci, že mě zklamalo, byť jsem – ve shodě s většinou soudců – přesvědčen, že se nejedná o porušení čl. 8 Úmluvy. V celé kauze totiž od počátku postrádám […]

Read full story 0 Comments

Technické normy v komplementární a alternativní medicíně

     1. Úvodem Západní pojem komplementární a alternativní medicíny bývá obsahově rozmanitý. Zasahuje do více rozličných oborů. Patří sem i tradiční nebo přírodní lékařství. Ať západního původu, nebo východního střihu, apod. Nověji věcně hovoříme o integrativní medicíně. Na tento věcný stav již před lety reagovala technická normalizace. V anglicky mluvících zemích se přitom používá právní […]

Read full story 1 Comment