Nejvyšší soud ČR k hodnocení postupu lege artis

Relativně nedávno se Nejvyšší soud ČR vyjádřil v rozhodnutí č.j. 25 Cdo 878/2014 k povaze hodnocení postupu lege artis. Z rozhodnutí vybírám zajímavé pasáže, které se týkají právě hodnocení postupu lege artis: K pojmu lege artis a vitium artis Ohledně pojmu „vitium artis“ je třeba připomenout rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2012, sp. zn. 25 […]

Read full story 0 Comments

Pyrrhovo vítězství konsekvencialismu

  Jedna z klasických námitek proti konsekvencialismu tvrdí, že tento druh etické teorie je příliš náročný v tom smyslu, že po nás požaduje příliš: pokud je konsekvencialismus pravdivý, potom náš čas, naše plány, naše dobra, nejsou v konečném důsledku naše, jak říká americký filosof Shelly Kagan. Čí tedy jsou? Dobra, k němuž naše jednání může vést. Nemohu tvrdit, že […]

Read full story 0 Comments

Rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice pracovně-lékařských posudků a skončení pracovního poměru výpovědí

Nejvyšší soud ČR relativně nedávno na svých stránkách uveřejnil rozhodnutí 21 Cdo 1804/2015, ve kterém se vyjadřuje k doposud sporné a relativně často diskutované problematice povahy lékařských posudků posuzujících zdravotní způsobilost zaměstnanců k výkonu práce a závaznost těchto posudků pro  případné řízení o neplatnosti výpovědi. NS konstatoval: „Důvodem k výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § […]

Read full story 0 Comments

Oznámení o vydání nového čísla časopisu

Vážení kolegové, dovoluji si Vás upozornit, že právě vyšlo nejnovější číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky  a je přístupné na http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal. Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.  

Read full story 0 Comments

Metodický pokyn pro OSPOD a mlčenlivost

V rámci debat o povinné mlčenlivosti se se mi dostal do rukou metodický pokyn MPSV orgánům sociálně-právní ochrany dětí týkající se vyžadování informací po lékařích a průlomů do povinné mlčenlivosti. Metodický pokyn je ve vztahu k OSPODu  relativně restriktivní a ctí povinnou mlčenlivost zdravotnických pracovníků.   Metodický pokyn naleznete zde: SKMBT_28316042112200

Read full story 0 Comments

Přirozenoprávní welfarismus I

Přirozenoprávní teorii lze charakterizovat jako teorii tří vzájemně závislých složek: i) Teorii základních dober (hodnot), jež představují důvody k jednání v horizontu praktické racionality. ii) Teorii praktické rozumnosti, jež umožňuje v případě významných voleb volit takovým způsobem, který bude v souladu s praktickou racionalitou. iii) Teorii základních morálních norem, odvozených prostřednictvím požadavků praktické racionality z […]

Read full story 0 Comments

Práva zvířat

Na konci dubna vyjde nová publikace v rámci edice Strategie AV21. Brožura je zdarma, zájemci mohou psát na adresu david.cerny@ilaw.cas.cz.

Read full story 0 Comments

Doporučení Nejvyššího soudu k odškodňování sekundárních obětí podle § 2959 OZ

Dnes byla na web NS zařazena tisková zpráva, která se  vyjadřuje k odškodňování sekundárních obětí podle  § 2959 OZ . Nejvyšší soud stanovil několik kritérií (která vycházejí již z dřívější judikatury), aby docílil sjednocení rozhodování v těchto případech. Zajímavé je, že rovněž doporučil pomyslnou hranici odškodnění –  a stanovil ji na 500 tis. Kč. Podstatné body […]

Read full story 0 Comments

Princip morální symetrie

Představme si následující scénář: Petr a Hanka chtějí získat dědictví po svém otci. Petr mu jednoho dne nasype do whisky jed a shodou okolností ho u toho Hanka vidí (aniž by to Petr věděl). Otec si večer nalije velkou sklenici whisky, přesně jak Petr předpokládal; Hanka ho při tom pozoruje a nic neudělá. Otec sklenici […]

Read full story 0 Comments

Můžeme ukončení léčby odlišit od aktivní eutanazie?

Pokroky moderní medicíny, zvláště v druhé polovině 20. století, vložily do rukou lékařů mocné nástroje nad životem a smrtí. Nikdy dříve v dějinách nemuseli lékaři v takové míře rozhodovat o životě a smrti, např. v okamžiku, kdy ukončují život udržující léčbu nebo vypínají plicní ventilaci. S tím je samozřejmě spojena celá řada etických problémů, z nichž nejvíce diskutovaným zřejmě je, zda […]

Read full story 0 Comments